JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cho Thúc Của Tiền Nhiệm Xung Hỉ

Thể Loại:
Tình trạng:
Ongoing
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 15 người đánh giá / Đề Cử
Nàng là danh chấn kinh thành đệ nhất mỹ nhân, gia tộc một khi rơi thế, bãi tước xét nhà.

Tương lai nhà chồng được trong cung chỉ điểm, lấy xung hỉ mỹ danh, đem nàng ném cho vị hôn phu sắp chết Ngũ thúc —— cái kia Đại Cơ vương triều thanh danh tối thúi gần chết nam nhân.

Chỉ đợi Ngũ gia hít vào một hơi, lệnh nàng chôn cùng, xong hết mọi chuyện.

Sau này, nhanh chết nam nhân chẳng những không chết, những kia muốn lộng tử người của nàng ngược lại chết sạch. . .

Cố Kiến Ly có cái tâm nguyện: Hắn nhưng trăm ngàn đừng chết, cũng đừng tỉnh lại, tốt nhất vẫn nửa chết nửa sống QAQ

Cơ Vô Kính cũng có cái tâm nguyện: Đem khắp thiên hạ hết thảy đồ tốt nhất đều giành được đưa cho nàng, nhường nàng tôn vinh vô song phong cảnh vô hạn, nhường tất cả mọi người sợ nàng kính nàng, liền nhìn cũng không dám nhìn nàng.
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 15
    Tháng 15
    loading