JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chí Tôn Yêu Hoàng

36 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Tiên Hiệp
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2017
Số Chữ 3,179,375
Lượt xem: 89,935
Thể Loại:
Tình trạng:
Full
Nghe từ đầu
Đề Cử Chí Tôn Yêu Hoàng
Đã có 6 người đánh giá / Đề Cử

Thất Khiếu Linh Lung Tâm nhưng lắng nghe vạn vật tiếng lòng, mà ăn tâm này, càng có thể trường sinh bất tử.

Khương Vũ trời sinh Thất Khiếu Linh Lung Tâm, mệnh trung chú định sống không quá hai mươi tuổi, vì nghịch thiên cải mệnh, lấy nhân loại thân thể, tu luyện trên trái tim Yêu tộc công pháp, một đời Yêu tộc Chí Tôn từ đó quật khởi!

Mới nhất
2 năm trước
    Đề Cử 6
    Tuần 202
    Tháng 2072
    loading