JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cặn Bã Đại Lão Sau Ta Mang Thai Hắn Con

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 8 người đánh giá / Đề Cử
Một phần bệnh ung thư chẩn đoán chính xác đơn, Tiếu Hòa bối rối.

Đêm đó uống rượu, hi lý hồ đồ ngủ thầm mến 10 năm đại lão.

Ngày thứ hai sáng sớm, nhìn nhìn còn đang ngủ say đại lão, Tiếu Hòa yên lặng mặc xong quần áo ngay cả thí cũng không dám thả một cái, lưu.

Hơn một tháng sau, tại trên biển thua nhìn sở hữu tích tụ chơi ngay cả chính mình sắp chết đều quên Tiếu Hòa nhận được bệnh viện điện thoại: Kia phần chẩn đoán chính xác đơn khả năng không phải là của nàng.

Tiếu Hòa một khắc cũng không dừng về nước kiểm tra.

Ân, nàng không chỉ không được bệnh ung thư, còn mang thai.

Tiếu Hòa: Chỉ muốn đương trường qua đời: )
Đi vào hố nhắc nhở:

1. Ngốc nghếch không logic.

2. Một bồn lớn cẩu huyết, như có không thích hợp thỉnh lập tức điểm X, cự tuyệt nhân thân công kích.
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 30
    Tháng 30
    loading