JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cái Này Hải Quân Không Đứng Đắn

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 15 người đánh giá / Đề Cử
"Ta ăn nồi lẩu hát ca liền bị các ngươi cho chộp tới!"

Hải quân nguyên soái bên trong phòng làm việc

"Một đứa bé, mẫu thân hắn bị hải tặc cho giết chết, hắn vì là mẫu thân hắn báo thù, hắn có lỗi sao? !"

Hải quân bản bộ, tòa án quân sự

"Vị này thiếu tướng, ta hoài nghi ngươi là hải tặc phái tới nằm vùng "
    Đề Cử 0
    Tuần 503
    Tháng 546
    loading