JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bắt Đầu Từ Một Bé Misdreavus Xông One Piece

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
Đã nhàm chán với mô tip: Trọng sinh=> cướp cơ duyên=> xưng bá=> vô địch=> thành thần thành thánh và vân vân?

Như vậy hãy cùng nếm thử với trọng sinh giả là địch- đấu trọng sinh lưu cảm giác như thế nào~

Tác giả định nghĩa: Trọng sinh cái gì làm sao có thể đến lượt ta? Đánh bẹp nằm mơ trọng sinh giả vô địch cái gì. Ngược lại có thể có!
Mới nhất
4 tháng trước
loading