JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bắt Đầu Từ Con Số 0

Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử
Muốn cho tiền của trò chơi hối đoái tiền thật, vậy thì nhất định phải có một cái cường đại kinh tế thực thể tới bảo đảm họ có thể hối đoái tính. Mà cái thực thể chỉ có thể là một nước chính phủ. Nhưng là chính phủ tại sao phải ra mặt bảo đảm một cái trò chơi chân thực tiền hối đoái năng lực?

Chiến tranh cũng có thể như vậy đánh. Gươm chưa dính máu đã thắng một dạng có thể giết chết một cái quốc gia. Một cái có thể hối đoái tiền thật game, một cái siêu cấp thu gom của cải máy. Hắn danh tự liền gọi làm « 0 » một cái từ đầu đến đuôi tài chính quả bom.
    Đề Cử 0
    Tuần 86
    Tháng 98
    loading