JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bạn Gái Của Ta Là Nương Hoá Faker

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 12 người đánh giá / Đề Cử
kiếp trước thân làm một cái nho nhỏ lol streamer Lục Vân, bởi vì đá ngã lăn ổ điện điện giật mà chết, trùng sinh trở thành một thân ở Hàn Quốc thiên triều du học sinh.
Lục Vân lúc này thân ở thế giới mới cũng tại 2017 năm, tự nhiên có võng du. có thể khiến người kinh ngạc chính là —— Anh Hùng Liên Minh thế mà mới Open Beta?
thế là Lục Vân mang theo nửa đùa nửa thật tâm thái, tại" tăng thêm hảo hữu" bên trong tìm tòi: Faker
từ đây, Lục Vân sụp đổ thường ngày bắt đầu ......
*******************************************
******** truyện một ngày 2 chương ********
    Đề Cử 0
    Tuần 205
    Tháng 268
    loading