JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ảnh Thị Thế Giới Ma Pháp Sư

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
( ̄^ ̄): Kỳ thật ngay từ đầu, tại biết ta là xuyên qua đến Harry Potter bên trong thời điểm ta là cự tuyệt tới ~

Σ(っ °Д °;)っ: Sau đó thì sao?

Σ( ° △ °|||)︴: Về sau?

(⊙ˍ⊙): Đúng vậy a, về sau?

(*^▽^*): A, thật là thơm!

Tóm lại, đây là một cái tại chư giới du lịch ma pháp sư cố sự, hoặc là ngươi cũng có thể coi nó là làm một bản đồng nhân đến xem ~

Chú thích: Thứ một cái thế giới đương nhiên là Harry Potter a, đương nhiên cũng có thể là xen lẫn thế giới khác nguyên tố, phía sau thế giới lại nói o(*^@^*)o

Tóm lại, không cần để ý những chi tiết này ︿( ̄︶ ̄)︿

Xin từ chương mở đầu bắt đầu ~(^з^)-☆
Mới nhất
4 ngày trước
    Đề Cử 1
    Tuần 187
    Tháng 524
    loading