JavaScript is off. Please enable to view full site.

Anh Hùng Liên Minh Chi Thiên Tài Toàn Năng

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 12 người đánh giá / Đề Cử
"Muốn Top, không cho liền tặng ..."

"Chỉ biết đánh rừng, không cho treo máy."

"Cho ta Mid Yasou, các ngươi nằm tốt."

...

Lạc Hạ, 16 tuổi trèo lên đỉnh Hanbok người qua đường Vương, mỗi khi tại quốc phục tiểu hào xếp hạng trông đến những lời thoại quen thuộc này, đều sẽ không tự chủ gãi đầu.

Năm cái vị trí, thật có khác biệt đến vậy sao?
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 95
    Tháng 166
    loading