JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ánh Chiếu Vạn Giới

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 14 người đánh giá / Đề Cử
Một phương kết nối chư thiên tế đàn, một phương hùng vĩ đến không thể tưởng tượng thế giới.

Là hấp thu chư thiên vạn giới dinh dưỡng điên cuồng trưởng thành, vẫn là tại cái này Thần Ma hiển thánh thế giới hoàn toàn chết đi, nên lựa chọn như thế nào?

Đường Huyền Minh không biết, hắn chỉ là tại cường đại trên đường điên cuồng chạy vội, một ngựa tuyệt trần, đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau.

Thần Ma đều không bằng ta ý, vậy liền để ta đến quy định Thần Ma.
Mới nhất
9 giờ trước
    Đề Cử 0
    Tuần 86
    Tháng 86
    loading