JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Ánh Chiếu Vạn Giới

Ánh Chiếu Vạn Giới

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Huyền ẢoDị Giới

Chấm điểm
Đánh giá: 4.5/5 của 9 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Một phương kết nối chư thiên tế đàn, một phương hùng vĩ đến không thể tưởng tượng thế giới.

Là hấp thu chư thiên vạn giới dinh dưỡng điên cuồng trưởng thành, vẫn là tại cái này Thần Ma hiển thánh thế giới hoàn toàn chết đi, nên lựa chọn như thế nào?

Đường Huyền Minh không biết, hắn chỉ là tại cường đại trên đường điên cuồng chạy vội, một ngựa tuyệt trần, đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau.

Thần Ma đều không bằng ta ý, vậy liền để ta đến quy định Thần Ma.