JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ân Sư Thừa Hoan

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 12 người đánh giá / Đề Cử
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng, Niên hạ, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Ấm áp, 1v1, có H, HE.
Edit: MOE
Tình trạng: Hoàn 18c + 1 phiên ngoại

Một mối tình giữa thầy và trò cũ của mình đúng phương châm tôn sư trọng đạo, ân sư ai thao.

Phúc hắc (cựu học sinh hiện tại lão sư) công X ôn nhu lão sư (dụ thụ) thụ.
    Đề Cử 0
    Tuần 67
    Tháng 622
    loading