JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Án Bắt Cóc Tơ Hồng

Án Bắt Cóc Tơ Hồng

Trạng thái
Complete
Tác giả
Tác giả(s)
Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện Thực
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Kinh DịTruyện MaĐam Mỹ

Chấm điểm
Đánh giá: 4.9/5 của 7 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, song khiết, niên thượng, chủ thụ, linh dị thần quái, 1×1, HE
Tình trạng: Hoàn - 21 chương
Biên tập: Nhạt - Yaobaobao

Một câu chuyện xoay quanh việc một Tiểu Nguyệt Lão hạ phàm chẳng may bị người khác dùng chính dây tơ hồng của mình trói mình lại bắt đi, cuối cùng đồng quy vu tận với "kẻ bắt cóc"...... Ý lộn, tu thành chính quả chớ.