JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

70 Trọng Tân Sinh Hoạt

70 Trọng Tân Sinh Hoạt

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Ngôn Tình

Chấm điểm
Đánh giá: 4.4/5 của 11 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Nguyên lai từ nhị đẳng người biến thành bình đẳng người chỉ cần xuyên qua là được rồi.

Nhưng là thanh niên trí thức là cái gì, đối tượng vậy là cái gì, lại đều hoa cho ta.

Nguyên lai nơi này là như vậy sinh hoạt, nguyên lai ta còn có thể như vậy sinh hoạt.

Trương Minh Nhạc, cố gắng, thuộc về của ngươi thời đại đến.

Đây là nam chủ văn, nam chủ văn, nam chủ văn, chuyện trọng yếu muốn nói ba lần. Ha ha