JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

70 Kiều Tiểu Thư

70 Kiều Tiểu Thư

Trạng thái
Complete
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Xuyên Không

Chấm điểm
Đánh giá: 4.4/5 của 9 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Kiểu cởi mở kết cục, thận nhập

Ngoại tinh nữ bị bắt hóa thân vì tự sát chưa toại nhà tư bản kiều tiểu thư,

Bị mạnh mẽ đóng gói xuống nông thôn cải tạo sau,

Thủy cho sai lầm dấu hiệu nhân, rốt cục bình định chuyện xưa.

{ đọc chỉ nam }1. Bán mất quyền lực, nhiều trùng sinh, xin miễn bới bảng! 2. Nữ chủ vừa xuống nông thôn bị vây cha mẹ chết thảm, lấy lệ tẩy mặt trạng thái, không khoẻ giả thỉnh điểm xoa.

3. Phòng trộm so với: 70%, 48h.

Nội dung nhãn: Chuyên nhất tình chủng điền văn hệ thống niên đại văn

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Trương Nguyệt Lộc ┃ phối hợp diễn: Ân Nhuệ ┃ cái khác: