JavaScript is off. Please enable to view full site.

70 Kiều Tiểu Thư

Thể Loại:
Tình trạng:
Complete
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 14 người đánh giá / Đề Cử

Kiểu cởi mở kết cục, thận nhập

Ngoại tinh nữ bị bắt hóa thân vì tự sát chưa toại nhà tư bản kiều tiểu thư,

Bị mạnh mẽ đóng gói xuống nông thôn cải tạo sau,

Thủy cho sai lầm dấu hiệu nhân, rốt cục bình định chuyện xưa.

{ đọc chỉ nam }1. Bán mất quyền lực, nhiều trùng sinh, xin miễn bới bảng! 2. Nữ chủ vừa xuống nông thôn bị vây cha mẹ chết thảm, lấy lệ tẩy mặt trạng thái, không khoẻ giả thỉnh điểm xoa.

3. Phòng trộm so với: 70%, 48h.

Nội dung nhãn: Chuyên nhất tình chủng điền văn hệ thống niên đại văn

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Trương Nguyệt Lộc ┃ phối hợp diễn: Ân Nhuệ ┃ cái khác:

Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 350
    Tháng 439
    loading