JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bá Thiên Vũ Đạo

Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 15 người đánh giá / Đề Cử


Kiếp trước hắn lấy một địch vạn, vẫn diệt vô số đại thần, cuối cùng huyết tế thôn thiên, xuyên qua đông long đại lục!

Đời này hắn Phượng Hoàng niết bàn tỉnh ngộ bá Thiên Vũ nói!

Thế gian vạn sự, không phải hắc tức bạch!

Đối địch với ta, thập tử vô sinh!

    Đề Cử 0
    Tuần 142
    Tháng 142
    loading