JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vương Bài Xạ Thủ

Thể Loại:
Tình trạng:
Complete
Nhận Thông Báo
Đề Cử Vương Bài Xạ Thủ
Đã có 13 người đánh giá / Đề Cử

Mang theo trong " Huy Hoàng " Thần Thương Thủ tất cả kỹ năng xuyên việt đến Dị Giới, hắn thậm chí còn sẽ nhận được nào đó không rõ sinh vật phát ra nhiệm vụ, ban thưởng chính là trong trò chơi trang bị cùng tài liệu. Đối với Triệu Kiệt mà nói, tin tức tốt là, địa cầu ở bên trong cố gắng không nhất định có thể có được đồ vật gì đó ở chỗ này có thể. Tin tức xấu là, sau khi xuyên việt hắn vậy mà có được một khuôn mặt đẹp không gì sánh được. Triệu Kiệt: "Ta là tốt nóng nảy người, nhưng là xin không cần ở trước mặt ta nói giả gái, nhân yêu loại này từ... Nếu như ngươi không muốn bị đóng băng lựu đạn bạo cúc mà nói."

    Đề Cử 0
    Tuần 147
    Tháng 147
    loading